Píseň EZ 547 - Co žádáš od nás, Pane

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Co žádáš od nás, Pane
Biblický text (citát, či parafráze): Ag 2,8

O písni

1. Co žádáš od nás, Pane
za své dary z nebe
nám hojně darované
v všeliké potřebě?

2. Nežádáš stříbra, zlata
neb to všechno tvé jest;
naše všechna odplata
je vzdávat tobě čest.

3. Z srdce tedy vděčného
tebe vzývat máme,
neboť dárce jiného
krom tebe nemáme.

4. Tebe okrsek světa
obsáhnout nemůže;
nepomonou tvá léta,
tvá moc všechno může.

5. Slovem tvým jsou stvořena
nebesa nad námi
a krásně ozdobena
sluncem i hvězdami.

6. CHovej i nás laskavě,
dokud jsme na světě,
a dej, ať za to právě
oslavujeme tě.

7.Za tvé opatrování,
milostivý Pane,
je naše děkování.
Amen, tak se stane.