Píseň EZ 534 - Ó Bože, spáso zašlých dob

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ó Bože, spáso zašlých dob
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 90

O písni

1. O God, our help in ages past, | Our hope for years to come, | Our shelter from the stormy blast | And our eternal home:

2. Under the shadow of your throne | Your saints have dwelt secure; | Sufficient is your arm alone, | And our defense is sure.

3. Before the hills in order stood | Or earth received its frame, | From everlasting you are God, | To endless years the same.

4. A thousande ages in your sight | Are like an evening gone, | Short as the watch that ends the night | Before the rising sun.

5. Time, like an ever-rolling stream, | Soon bears us all away; | We fly forgotten, as a dream | Dies at the op‘ning day.

6. O God, our help in ages past, | Our hope for years to come, | Still be our guard while troubles last | And our eternal home!

Anglický text podle Lutheran Book of Worship - zpěvník, užívaný Lutherskými církvemi v USA a Kanadě. Existují však i jiná vydání, viz http://justus.anglican.org/resources/bio/70.html, nebo i úplný text na http://www.acronet.net/~robokopp/english/ourgodou.htm, včetně běžně vynechávaných slok. Na stejném serveru lze sehnat i melodii ve formátu MID: http://www.acronet.net/~robokopp/english/stanne.mid

Isaac Watts: (*1674 v Southamptonu - †25. 11. 1748 v Hertfordshiru) - Narodil se v nonkonformistické (puritánský směr v Britanii, jemuž se Anglikánská církev nezdála dostatečně reformovanou, tudíž se s ní neztotožnili - nezkonformovali. Většina puritánů v Anglikánské církvi zůstala, přes to, že si vytvořili vlastní učení) rodině. Jelikož nebyl anglikán, nemohl studovat v Oxfordu nebo Cambridgi. Před rokem 1694 studoval na nonkonformistické akademii ve Stoke Newingtnu. 1696 se stal vychovatelem a kaplanem v rodině sira Johna Hartoppa z Leicestershiru, 1699 pak pomocným pastorem při kapli Mark Lane Independent v Londýně. 1702 se stal samostatným pastorem, jeho zdravotní stav se však již zhoršoval. Roku 1712 jej pozval bohatý nonkonformista sir Thomas Abney, aby u něj strávil víkend v Hertfordshiru. Strávil tu však zbytek života, po který se věnoval psaní. Zde vznikly jeho práce jako Logic, Or the Right Use of Reason in the Enquiry After Truth nebo populární dětské písně. 25. 11. 1748 zemřel.

Napsal na Žalmy okolo 600 hymnů, z nichž 43 jsou dodnes v anglicky mluvících církvích zpívány. Současníci mu však volnost jeho přebásnění vyčítali, jeho hymny prý nejsou inspirované. Na to odpověděl, že dal-li nám Bůh schopnost modlit se vlastními slovy, a nemodlíme se stále jen Otčenáš či jiné biblické modlitby, smíme i samostatně zpívat. Navíc Žalmy, pokud neuvažujeme o nějaké zkryté symbolice, nezmiňují specificky křesťanská témata. Vznikly tak i písně na Žalmech již prakticky nezávislé. Nejznámější je When I survey the wondrous Cross, kterou máme v našem EZ pod číslem 330 s Bradburyho melodií jako Když zřím ten divuplný kříž, rovněž. Je proto uznáván jako průkopník reformační anglické písně. Německé zpěvníky jej však zcela ignorují (jakož i W. Crofta). Píseň 534 byla přeložena do němčiny ve stejném roce jako do češtiny (1923), vyšla však pouze pro studentský zpěvník Cantate Domino až po Druhé světové válce v Lausane. Příznačné je, že i pro první zpěvník naší církve jej objevil br. F. Hrejsa až v letech budovatelského optimismu po První světové válce, vzniku našeho státu i církve. Americký Lutherský zpěvník Lutheran Book of Worship (LBoW) má od něj celkem 13 písní (my, kromě zmíněných, již jen jednu - 355). Přes přísnou odluku církve a státu v USA prý senát zahajuje svá zasedání právě písní č. 534. (viz James E. Kiefer: http://justus.anglican.org/resources/bio/70.html)

William Croft: narodil se roku 1678 v bohaté rodině ze starobylého rodu v Manor House v Nether Ettingtonu ve Warwickshiru. Pokřtěn byl 30. 12. 1678. Byl vychováván jako dítě královské kaple, kde jej svým vedením i příkladem vzdělával skladatel John Blow (1649-1708). Zde zůstal jako dítě dokud mu nebylo dvacet let, čehož mohli dosáhnout jen ti nejtalentovanější žáci. V 19 letech se projevil jeho zájem o komponování, když si začal přepisovat pasáže z kantát Scarlattiho, Carissimiho a jiných. Kapli opustil v roce 1698, aby se tam v červenci 1700 vrátil jako varhaník (působil společně se skladatelem Jeremiahem Clarkem). Tou dobou se začíná jeho vlastní dílo dostávat na veřejnost (zatím pouze světská hudba pro divadlo). Pravděpodobně již roku 1700 se stal varhaníkem v kapli svaté Anny v Soho, kde postavili nové varhany.

Po smrti Jeremiaha Clarka roku 1707 se stal skladatelem a učitelem dětí při Královské kapli a když rok na to zemřel John Blow, stal se místo něj varhaníkem westminsterského opatství. Od té doby skládá již jen duchovníhudbu. William Croft zemřel 14. srpna 1727 při koupeli v lázni. (podrobně viz 18THCENTURY ENGLISH MUSIC: http://www.rslade.btinternet.co.uk/croft/)

Odkazy na Bibli: J 2,10 14,1-4.23; 1Ko 15,56-58; Žd 2,14-15 (J 3,13-21 16,21-27)