Píseň EZ 530 - Snesli jsme mnohé těžkosti

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Snesli jsme mnohé těžkosti
Stejný nápěv jako: EZ 419, EZ 548, EZ 690
Biblický text (citát, či parafráze): 2 Te 3,3

O písni

1. Snesli jsme mnohé těžkosti,
ještě jich zůstává dosti,
rok pominul, jiný nastal,
boj, který byl však nepřestal.

2. Kriste jenž nás prve chránil
a po mnohá léta bránil,
braň nás i v tomto přítomném,
ať nezhyneme v světě zlém.

3. Vidíš, jak se všechno chýlí
a pospíchá k svému cíli,
všechno svou proměnu béře,
jako by tlouklo na dveře,

4. abys přišel a pomstil svých,
kázal přestati zlosti zlých;
proto, Kriste, ty sám braň nás
v rok tento i na každý čas

5. ode všeho škodlivého,
tobě, Pane, nemilého,
ďábla, pekla, zatracení,
antikristových mámení.

6. A dej šťastně započíti
rok tento, v dobrém tráviti,
k věčné koruně chvátati
a šťastně jí dosáhnouti.

7. Učiniž to, Kriste Králi,
všech věřících Spasiteli,
pro své jméno nejsvětější
a slávu nejdůstojnější.