Píseň EZ 520 - Kriste Králi, Pane náš

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Kriste Králi, Pane náš
Biblický text (citát, či parafráze): Ko 1,18

O písni

1. Kriste Králi, Pane náš, ty tu čest na věky máš, že jsi náš Pán dědičný, pravý Bůh a život věčný. 2. Hle, my lid tvůj zvolený, tvou krví vykoupený, mocí tvou jsme zproštěni ďábla, smrti, zatracení; 3. ctíme tě vděčným srdcem, s nejmilejším tvým Otcem, také i s Duchem svatým, neb jsi Bohem požehnaným. 4. Tvá jest moc, síla, sláva, ty jsi církve své hlava, prvorozený z mrtvých, život vzkříšení věrných svých. 5. Ty jsi nás zamiloval, nadějí korunoval, kotvou duše bezpečnou, tvou nadějí v slávu věčnou, 6. kterous v nebi připravil, nás pak na tom postavil, že nás také proměníš a k slávě své připodobníš. 7. Sláva tam se nemění, skončení její není, na věky věků trvá, moc života věrným pravá. 8. Smějí Boha vždy zříti, věčně jemu sloužiti v radosti nevýmluvné, stálé, jasné, oslavené.