Píseň EZ 510 - Ó Pane můj, pokoj ať tvůj

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ó Pane můj, pokoj ať tvůj

O písni

1. Ó Pane můj, pokoj ať tvůj na cestách se mnou bývá; moudrosti dar, lásky tvé žár ať již mi neubývá, když světlo tvé na cestě své duše má stále mívá.

2. Hostinou svou přebohatou nasytils chudé hosty. Život jsem vzal, jejž tys mi dal, svých vin jsem nyní prostý. S písničkou chval půjdu teď dál s těmi, jež stůl tvůj hostí.

3. Pane, ty víš, v tobě že již všichni chcem jedno býti. Ruce i hlas posiluj v nás, chceme k tvé slávě žíti. Na věčnost tam dopřej všem nám k večeři s tebou jíti.