Píseň EZ 486 - Svaté Boží požehnání

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Svaté Boží požehnání
Stejný nápěv jako: EZ 544
Biblický text (citát, či parafráze): 2 Te 3,1

O písni

1. Svaté boží požehnání buď nyní i vždy nad námi z Krista křižovaného, věčně poženaného.

2. Jenž daří hojnou milostí jako svou manou na poušti k síle lidu věrného, k zahnání všeho zlého.

3. Ó žehnej nám v něm Pán Bůh náš, ó nás ostříhej Pán Bůh náš, osvěť tvář svou nad námi a budiž vždycky s námi!

4. Pravice Boží požehnej a v nás dílo své rozmáhej skrze Krista samého, ať jsme na věky jeho!

5. Jděte, věrní, požehnaní, v Kristu vírou vyvolení, cestou pravdy pokoje, z níž je pravá naděje.