Píseň EZ 482 - Jak rozkošné a milé

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Jak rozkošné a milé
Biblický text (citát, či parafráze): J 10,16b

O písni

1. Jak rozkošné a milé, / když bratří s druhem druh /: jsou svorni při svém díle / a v srdcích jeden duch. :/

2. Jak rosa Hermon splývá / na stráně Božích hor, /: tak požehnán též bývá / vždy věrných bratří sbor. :/

3. I Jeruzalém svatý / se jimi obnoví /: kde svobody věk zlatý, / kde spadnou okovy. :/

4. Tam kolem svého vládce / lid bude shromážděn. /: Pak jedno bude stádce / a jeden pastýř jen. :/

Nahrávky


Přílohy