Píseň EZ 473 - Vezmi, Pane, život můj

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Vezmi, Pane, život můj

O písni

1. Vezmi, Pane, život můj, k své jej službě zasvěcuj; moje dny, můj každý dech slávu svou vždy hlásat nech.

2. Vezmi ruce, uč mne sám, co a jak kdy konat mám; vezmi také nohy mé, ať jsou hbity v službě tvé.

3. Vezmi hlas ať velebí tebe, Boha na nebi; vezmi rty bych hlásal všem, u tebe jak šťasten jsem.

4. Vezmi zlato, jmění mé v oběť lásky upřímné; vezmi mé i schopnosti, svou je řiď vždy moudrostí!

5. Vezmi chtění mé a zaň vždy jen tvá se vůle staň; vezmi srdce, ustavuj v něm si trůn, ó Králi můj.

6. Vezmi lásky mé si květ, vezmi, co je tvého, zpět; vezmi tělo, duši sám, kéž ti všechno cele dám!

Nahrávky


Přílohy