Píseň EZ 438 - Přišli jsme, ó Ježíši

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Přišli jsme, ó Ježíši
Stejný nápěv jako: EZ 450, EZ 456, EG 161
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 67

O písni

1. Přišli jsme, ó Ježíši, / slovo tvoje poslouchati. / Učiň srdce schopnější / slova svatá přijímati; / od zemských věcí odváděj / a nebeské hledati dej.

2. Srdce naše, rozum náš / velkou tmou jsou zatemněny; / Bože, jenž vše v rukou má, / dej nám světlo k osvícení. / Dobré činit, myslit, znáti / nám ty sám jen můžeš dáti.

3. Blesku slávy, jasnosti, / světlo z světla nebeského, / všechny naše schopnosti / obnov mocí Ducha svého, / ať z svých proseb, zpěvů, lkání / máme slavné požehnání.

Anglický text

1. Dearest Jesus, at your word we have come again to hear you. Let our thoughts and hearts be stirred and in glowing faith be near you as the promises here given draw us wholly up to heaven.

2. AII our knowledge, sense, and sight lie in deepest darkness shrouded till your Spirit breaks the night, filling us with light unclouded. AII good thoughts and all good living come but by your gracious giving.

3. Radiance of God’s glory bright, light of light from God proceeding, Jesus, send your blessed light; help our hearing, speaking, heeding, that our prayers and songs may please you, as with grateful hearts we praise you.

Nahrávky