Píseň EZ 427 - Pro Krista v boj zvou strážní

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pro Krista v boj zvou strážní
Biblický text (citát, či parafráze): 2 Te 2,14; zj3,21

O písni

1. Pro Krista v boj zvou strážní ctné Boží rytíře; jsou dnové zlí a vážní, v boj, věrní u víře! Lev z Judy sám nás vodí a vodit bude dál, až svět se znovu zrodí a vyzná: Kristus Král!

2. Pro Krista, bratří, směle, ne v síle člověka; odění Boží celé nechť každý obléká! V lidské to mocí není, Bůh síla naše jest; na modlitbách a v bdění nás k vítězství chce vést.

3. Pro Krista v boj v čas boje, den míru blízko již; Král Kristus věrné voje uvede v slávy říš. Kdo s ním zde zvítězili na trůnu budou s ním. Pro Krista, bratří milí, v boj s bázní, s třesením!

(J.Baštecký 1871)