Píseň EZ 426 - Tvá, Pane Kriste, věc to jest

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Tvá, Pane Kriste, věc to jest
Biblický text (citát, či parafráze): J 12,24

O písni

1. Tvá, Pane Kriste, věc to jest, / jež nám zde svěřena; / a že jest tvá a pro tvou čest, / nemůž být zmařena. / Ač nežli símě ujme se / a užitek svůj přinese, / dřív umírá, však z hrobu zas / povstává slavně v Boží čas, / však z hrobu zas / povstává v Boží čas.

2. Ty cestou kříže, Pane náš, / jsi kráčel k oslavě, / a touže cestou vodíváš / i všechny údy své. / Ó dej, ať při nás též se skví / tvůj kříž a tvoje vítězství, / a také nám hrob promění / se v slavnou bránu vzkříšení, / hrob promění / se v bránu vzkříšení!

3. Ty sám, co zrno obilné, / jsi zemřev ožil zas, / ó dej, ať z tebe vyplyne / proud žití také v nás! / Hlas svého evangelium / k všem vyslati rač národům, / ať vzejde den a všechna zem / zas zplesá novým životem, / a všechna zem / zas zplesá životem!