Píseň EZ 420 - Slunce pravdy, milosti

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Slunce pravdy, milosti
Stejný nápěv jako: EG 262, EG 263

O písni

1. Slunce pravdy milosti,
ze tmy již nás vyprosti.
Budiž světlem církvi své,
ať svět pozná jméno tvé.
Již smiluj se.

2. Probuď mrtvé křesťany
z ospalého klímání,
všude zjevuj slávu svou,
ať jdou všichni za tebou.
Již smiluj se.

3. Nejednotu naši znáš,
proto nás v ní nenecháš.
Hledej všechny zbloudilé
jako pastýř ovce své.
Již smiluj se.

4. Otevírej národům
brány tam, kde je tvůj dům,
světla svého všechnu moc
dej jim ve tmě na pomoc.
Již smiluj se.

5. Poslům svým dej sílu již,
aby nesli víry kříž,
dej, ať slavně sklízejí
tam, kde seli v naději.
Již smiluj se.

6. Co chceš jednou dáti všem,
dej nám víry pohledem
zahlédnouti v tento čas,
do boje když stavíš nás.
Již smiluj se.

7. Chválu tobě napořád
chceme dnes a vždycky vzdát;
jak jsi jeden ve třech sám,
dávej jednotu i nám.
Již smiluj se.