Píseň EZ 397 - Radujme se vždy společně

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Radujme se vždy společně
Stejný nápěv jako: EZ 461, EZ 537, BTS 1

O písni

1. Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu otci nebeskému, Synu i Duchu svatému,

2. že již ráčil pohlédnouti, milostí svou k nám se hnouti v tyto časy nebezpečné; zpívejme mu žalmy vděčné.

3. Vzbuzuje nám ku pomoci vůdce věrné z bludu noci: ó Pane náš všemohoucí, veď i dál své dílo skvoucí!

4. Co jsi počal, Pane milý, při nás z lásky, doveď k cíli; doufáme my v tebe, Pane, že tvé dílo přece stane.

5. Obnov nám své sliby svaté, slovem víry v srdce vsáté, pro milost to učiň svoji, ať se lid tvůj v jedno pojí,

6. jenž jest velmi rozptýlený, z cesty pravdy pomýlený; ó Pastýři předůstojný, dávej církvi pokoj hojný.

7. Rač se, Pane, přičiniti, lidi ze sna probuditi, ať tvá pravda všechny bludy rozptyluje vždy a všudy,

8. aby pravdu poznajíce, nesloužili bludům více, nežli tobě jen samému, Pánu Bohu jedinému.

9. Sám tys Pán nad pány všemi, i král nad nebem i zemi; ukrotiž, ó božský reku, bouři ukrutného vzteku.

10. Dejž, ať tvoji vyvolení z propasti jsou vychváceni, račiž, Pane, pospíšiti, pravdu v světě vyvýšiti.

11. Sešli k nám, ó Otče milý, Ducha milosti a síly, abychom v tvé pravdě stáli, všemu zlému odolali.

12. Dejž, ať v lásce trvajíce i své bližní milujíce, pokoj Boží v srdcích máme, v milosti tvé prospíváme,

13. naději se těšíc‘ jisté, že nás všechny, Pane Kriste, ruka tvoje spolu spojí tam, kde trůn tvůj věčný stojí.

Nahrávky