Píseň EZ 381 - Ó příjdiž, příjdiž léto Páně

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ó příjdiž, příjdiž léto Páně

O písni

1. Ó přijdiž, přijdiž, léto Páně, / ty odedávna slíbené, / ať vzkvetou zase širé pláně / té naší vlasti milené, / a role, jež tak zpleněná je, / se zaskví pestrou krásou máje.

2. Ó přijdiž, přijdiž, roso shůry, / a rozvlaž zemi žíznivou, / ať prosta jsouce tuhé kůry, / vyprahlá srdce oživnou, / a všecko dobré, krásné, milé / zde vypučí zas v nové síle!

3. Ó přijdiž, přijdiž, ohni z nebe, / a rozněť vůkol všecku zem, / ať srdce naše bleskem z tebe / zahoří svatým plamenem / a mocně, radostně a vřele / pro svého tlukou Spasitele.

4. Ó přijď ty sám, náš milý Pane, / a navštiv svoji vinici, / a dílo svoje požehnané / svou mocnou chraniž pravicí, / ať všechen svět to zřejmě vidí, / že ono z tebe a ne z lidí.

5. Ó vrať nám dávnou dobu blahou, / v níž s otci jsi zde přebýval, / kdy tvář tvou milostnou a drahou / tvůj lid vždy jasně vidíval, / ať vše zas tobě jen se klaní / a v tvém vždy roste milování.

6. A dej, ať v tebe vkořeněni / jsme jedno tělo, jeden duch, / tvou láskou v jedno zapojeni / se v lásce vinem k druhu druh, / až věčné, jasné, beze stínu / nám vzejde léto ve tvém klínu.