Píseň EZ 377 - Ach, obnov mne, věčné světlo

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ach, obnov mne, věčné světlo

O písni

1. Ach, obnov mne, věčné světlo, by mé srdce mile kvetlo tvými paprsky jasnými, všecko pronikajícími.

2. Rač zlé touhy mé umořit a ohavnost hříchů bořit! Ach ozbroj mne svou mocností, bych moh‘ potlačit křehkosti!

3. Dej mi ducha ochotného, bys mne vždy měl poslušného; ach, dej mi to jen činiti, co se ti může líbiti.

4. Nechť jen tebe vždy miluji, ve všem svatém si libuji, až před tebou se postavím, věčně tebe potom slavím.