Píseň EZ 349 - V nás srdce hořelo

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: V nás srdce hořelo
Biblický text (citát, či parafráze): L 24,25-32

O písni

1. V nás srdce hořelo, když přišel Pán a smutku temná noc byla ta tam.

2. Tma změnila se v jas, když slovem svým zas radost navrátil zarmouceným.

3. Vše, co nás trýznilo, ten krutý žal ze srdcí ustoupil, když při nás stál.

4. Nám smysl ukázal utrpení, že smrtí cesta jde ke vzkříšení.

5. Ten slávu uvidí, kdo snížen byl, vždyť ponížením svým Pán zvítězil.

6. Když jsme se blížili již k Emauzům, hosta jsme pozvali v náš chudý dům.

7. V nás srdce hořelo, když cizinec chléb vzal a rozlomil: Toť Pán je přec!