Píseň EZ 341 - Veleben Bůh buď, jeho čin

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Veleben Bůh buď, jeho čin
Biblický text (citát, či parafráze): Mt 28,2; mt28,6

O písni

1. Veleben Bůh buď, jeho čin, / oslaven buď i jeho Syn; / vykoupil nás již ze všech vin. / Halelujah, halelujah, halelujah.

2. Třetí, když probouzel se den, / odvalen kámen, vyšel ven, / budiž on za to veleben. / Halelujah, halelujah, halelujah.

3. Z hrobu pak anděl zvěstoval: / "Není tu ten, jenž z mrtvých vstal, / aby nad vámi kraloval." / Halelujah, halelujah, halelujah.

4. Vítězně vyšel jako Pán, / hrobem on zůstal nespoután, / místo je prázdné, kam byl dán! / Halelujah, halelujah, halelujah.

5. Prosíme tebe, Kriste náš, / který smrt naši dobře znáš, / budiž i nás všech Mesiáš. / Halelujah, halelujah, halelujah.

6. Vzkříšením život chceš nám dát, / od tebe máme nový šat. / Proto již chceme zajásat: / Halelujah, halelujah, halelujah.


Přílohy