Píseň EZ 335 - Vstal jest této chvíle

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Vstal jest této chvíle

O písni

1. Vstal jest této chvíle náš Vykupitel, Ježíš Kristus mile, světa Spasitel, který hříchy naše vzal na se, rozpjat na kříži nevinný, náš Pán jediný.

2. Když nad ním plakaly Marie zbožné, a u hrobu stály převelmi smutné, anděl, jenž tu seděl, pověděl: "Zde není Pán. Hle, z mrtvých vstal, jak vám to hlásal."

3. Pro nás ty jsi umřel, pro nás umučen, aby hříšník uzřel a nebyl zničen, vstal zase k radosti z milosti, nám nadějí při skonání buď z mrtvýchvstání.

4. Účastníci tvoji již se radují, že smrti obojí ujíti mají pro tvé umučení, vzkříšení, dal jsi jim naději živou, že budou s tebou.


Přílohy