Píseň EZ 333 - Bůh náš všemohoucí

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Bůh náš všemohoucí
Stejný nápěv jako: EZ 334, EZ 339, BTS 79

O písni

1. Bůh náš všemohoucí vstal z mrtvých, žádoucí, chvalme Boha s veselím, toť nám všem Písmo velí. Pane, smiluj se!

2. Jezu Kriste, vstal jsi, nám tím příklad dal jsi, že nám z mrtvých vstáti, s Bohem přebývati. Pane, smiluj se!

3. Ó Králi nebeský, uslyš svůj lid zemský, zbaviž nás všeho zlého i ďábla přezlostného. Pane, smiluj se!

4. Uslyš naše hlasy, dej pokojné časy, Jezu Kriste, Králi, ať tě tvůj lid chválí. Pane, smiluj se!