Píseň EZ 330 - Když zřím ten divuplný kříž

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Když zřím ten divuplný kříž
Stejný nápěv jako: EZ 658
Biblický text (citát, či parafráze): Fp 3,7n

O písni

1. Když zřím ten divuplný kříž, co skonal na něm slávy král, tu vše, nač hrda světa říš, a vše, co mé, bych v oběť dal.

2. Bůh chraň, bych kdy se chlubit měl, leč v smrti Krista Ježíše; já odmítám vší chlouby pel, z níž pocta jemu nedýše.

3. Bych vládl říší ohromnou, to za dar chudý pokládám; za lásku tak nevýslovnou dám duši, život, vše, co mám.