Píseň EZ 329 - Nevinnost přemilá

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Nevinnost přemilá

O písni

1. Nevinnost přemilá, co jsi učinila? Za koho umíráš, čí to vinu smýváš? Tak milostně, ač žalostně, za koho umíráš, čí to vinu smýváš?

2. Umírá bez viny Syn Boží jediný, na kříži rozpjatý, Pán tvůj tichý, svatý. Pro tvé zlosti, nepravosti, umírá bez viny Syn Boží jediný.

3. Křesťane, polituj bezbožný život svůj! Za hříšné své sluhy Pán, hle, platí dluhy. Opusť zlosti, nepravosti pro Páně zmučení a pro své spasení!

4. Již Boha nehněvej, krve nevylévej přítele drahého, Pána milostného, žádnou zlostí, nepravostí! Naprav se v své pýše pro Krista Ježíše!