Píseň EZ 328 - Tvoje jméno převyšuje

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Tvoje jméno převyšuje

O písni

1. Tvoje jméno převyšuje všechna jména na zemi. Radost srdce naplňuje, když tě chválím písněmi. Tvoje světlo pronikavé celé nebe prosvítí. Tvoje jméno čisté, pravé, Boží svatí věčně ctí.

2. V tobě všechna milost Boží k nám se bídným sklonila, na hlavy nám věnce vloží, které z lásky uvila. Ponížený božský Vládce, přišels zdolat vzbouřené. Nepřizval sis moudré rádce, když jdeš hledat ztracené.

3. Kdo by plakal s plačícími? Přece on - muž bolesti! Kdo umírá mezi zlými? To on nese neřesti! Jeho krev a jeho slzy očišťují celý svět, jimi přemůže jej brzy, vyprostí jej ze všech běd.

4. Odpouští Bůh skrze tebe, Králi s věncem trnovým. Svět chce hledat jenom sebe, já však tobě náležím. Tvoje smrt mne zachránila, raduji se, že jsem tvůj, naději mi navrátila, Duchem svým mne opatruj!

5. Skloň se, Pane, k mému loži, až já budu umírat. Když se stíny smrti množí, jméno tvé je pevný hrad. U tebe je moje skrýše, slovo tvé mne provází, potom uchopí mě tiše a nic mě už nesrazí.


Přílohy