Píseň EZ 324 - Pane, ty jsi hoden chvály

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pane, ty jsi hoden chvály

O písni

1. Pane, ty jsi hoden chvály, chci ti zpívat ze všech sil. Tebe za mne rány pálí, za to, co já zavinil. Z duše mizí stará tíž, když se ke mně přiblížíš, lidskou křižovaný zlostí po mně toužíš v mé nízkosti.

2. Uzdrav mě, ó Dárce zdraví, když jsem sláb a v trápení. Bolest zaplaš, pokoj pravý dej co jisté znamení, že nemusím s novým dnem zůstat starým Adamem. Tvá krev, která pro mne tekla, z každého mě vyrve pekla.

3. Vtiskni mi své lásky dílo do srdce i do mysli, aby stále vzácné bylo, na co nevděk nemyslí. Tys největší, co jen znám, bez tebe je všechno klam. U tvých nohou vidím znova, kde je láska opravdová.

4. Vírou držet se tě, Pane, to je nejlepší, co znám. Milost tvá ať se mi stane, k tobě ruce pozvedám, k tobě který k z kříže teď dáváš i mně odpověď: "Znám tvé žaly. V pokoji jdi. Tvoje hříchy odpouštím ti."