Píseň EZ 317 - Smrt Páně vzpomínajíce

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Smrt Páně vzpomínajíce
Stejný nápěv jako: EZ 573
Biblický text (citát, či parafráze): Ř 6,3-5

O písni

1. Smrt Páně vzpomínajíce a na hrob vírou patříce, děkujme mu, nás že sobě posvětil v smrti i v hrobě.

2. Ve křtu již jsme s ním zemřeli, s hříchy do hrobu vstoupili, zanechme každé špatnosti, živi buďme ve svatosti.

3. Dej, Kriste, ať jsme pohřbeni, v tvou smrt my, kdo jsme pokřtěni; a tak slávu při vzkříšení vezmem s věčným utěšením.