Píseň EZ 314 - Pán Kristus, Syn Boží věčný

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pán Kristus, Syn Boží věčný
Biblický text (citát, či parafráze): Mt 12,29; mk3,27; l11,21n

O písni

1. Pán Kristus, Syn Boží věčný, přišel mezi lid nevděčný, evangelium jim kázal, Otce svého vůli hlásal.

2. Činil divy převeliké. Jimi z pokuty všeliké věrné své vysvobozoval, ďáblovy moci zprošťoval.

3. Vymítav mocně ďábelství, ruší v nás jeho království, jehož se on lstivě ujal, když prvního člověka jal.

4. Ale Kristus, Adam nový, napraví pád ten hotový, Zápasil s ním, jemu místa nikde nedává dojista.

5. Zdolal oděnce silného, zabral dům i kořist jeho, království své vysvobodil, aby moc svou v ně uvodil.

6. Ještě to i podnes činí, při kom sobě kdy umíní, že z něho ďábla přezlého vymítá i skutky jeho.

7. Duchem svatým obdaruje, slovem víry osvěcuje, království své v něm vzdělává, víru spasitelnou dává.

8. Ó činiž v nás své království, vymítej každé ďábelství! Dej, ať nad zlým vítězíme, dokud na světě bydlíme.