Píseň EZ 309 - Lásku Syna Božího

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Lásku Syna Božího

O písni

1. Lásku Syna Božího, Pána Jezu Krista, krále, kněze věčného, ctěte srdce lidská. Velmi nás zamiloval, beze vší lítosti za nás se obětoval z pouhé své milosti.

2. Soudce ustanovený, kněz, král spravednosti, proroky osvědčený, plný nevinnosti soudu ráčil sde poddat Bohem zřízenému, dobrovolně se vydal člověku hříšnému.

3. Ohavnou smrt na se vzal, svatým Bohem kletou, velikou pokutu dal, za hřích lidsta: krev svou, když se na kříž dal přibít; ač je Pán všech pánů, nechtěl z kříže sestoupit pro naši záchranu.

4. Tím sebe obětoval věčný biskup svatý, Otci drahé dary dal král náš přebohatý. Čeho jen Otec žádal podle spravednosti, ničeho nelitoval, dal mu vše v hojnosti.

5. Věřícím a přátelům, kdož ho milovali, ano i nepřátelům, kteří by se káli, předešlým i přítomným tato milost divná stala se, i potomním, lásko nevýmluvná!

6. Kdo je s Kristem umrtven, vírou s ním křižován, ten nebude odsouzen, již mu život je dán; tu milost mu zjednává velké jméno Ježíš, oběť vzácná a pravá, pro niž vstoupil na kříž.

7. Ó budiž tobě chvála, králi, kněže věčný, moc, čest, jasnost i sláva, Kriste umučený, že jsi pro svou bolest nám spasení připravil a všem země končinám na něm vírou dal díl.

8. Srdečně děkujeme s velikou vděčností. Ó dej, ať užíváme s celou dověrností podle tvého zřízení tvé oběti vzácné, v chvále, v díkůčinění, za dar slávy spásné.