Píseň EZ 308 - Jezu Kriste, štědrý kněže

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Jezu Kriste, štědrý kněže
Stejný nápěv jako: BTS 76

O písni

1. Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, s Duchem jeden Bože, štědrost tvá jest naše zboží z tvé milosti.

2. Ty jsi v světě bydlil s námi, tvé tělo trpělo rány za nás, za hříšné křesťany z tvé milosti.

3. Tys ráčil v nás přebývati, chléb vezdejší chtěls náš býti, chtě nás tudy obživiti z tvé milosti.

4. Ó tvá dobroto důstojná, ó k nám milosti přehojné! Dáváš nám bohatství mnohá z své milosti.

5. Dals krev z těla vycediti, dáváš v užitku ji píti, chtě nás tudy obživiti z své milosti.

6. Věrně se nám ve všem dáváš, milosti k nám svou plápoláš, sobě nás tak za vzácné máš, z své milosti.

7. Ráčils nás sám zastoupiti, život svůj pronaložiti, tak věcnou smrt zahladiti z své milosti.

8. Draze's jistě nás vykoupil, pro nás mra, svou duši pustil, a tak nám věrně posloužil z své milosti.

9. Ó tvá milosti k nám silná, ach běda, kdož tebe nedbá, než jinam o milost běhá z své slepoty.

10. O křesťané, z bludu vstaňme, dary dobré nám poznejme, k Synu Božímu chvátejme, k té milosti.

11. Kriste, pro nás umučený, zsinalý a zohavený, nám vždy milý bud' a ctěný z své milosti.

12. Chvalme Ježíše milého, pro nás zde potupeného, život věcný máme z něho z též milosti.

13. Jím zlého budem zbaveni, ve všech ctnostech rozhojněni, v život věcný uvedeni z též milosti.

14. Budiž chvála Bohu, Otci i Synu jeho též moci, Duchu jeho rovné moci z též milosti.

15. Jakož byla od věčnosti, budiž na věky v radosti mezi námi bez žalosti z té milosti.

Nahrávky


Přílohy