Píseň EZ 305 - Ach, co je krásy

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ach, co je krásy
Biblický text (citát, či parafráze): L 2,11a

O písni

1. Ach, co je krásy v té jedné větě, jež se dnes šíří po celém světě: Narodil se nám Spasitel, narodil se nám!

2. Ach, co je světla v tom známém slově, které zní vždycky rok co rok nově: Narodil se nám Spasitel, narodil se nám!

3. Ach, co je síly v té slavné zvěsti, která i letos v srdci chce kvésti: Narodil se nám Spasitel, narodil se nám!

4. Ach, co je lásky v tom Božím činu, Bůh se k nám sklonil sám ve svém Synu. Narodil se nám Spasitel, narodil se nám!