Píseň EZ 304 - V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas

O písni

1. V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas, nechť tvoje hvězda vede nás, když zimní cestou jdem. Ty rok co rok jsi přicházel, tys naší bídou s námi šel ve světě ztrápeném.

2. Dej poznat ve vánoční dny víc nežli prázdné, klamné sny, zjev pravdu, prosíme. Sám obrať k nám svůj obličej a radost místo smutku dej, jejž v sobě nosíme.

3. Snad bude někdy cesta zlá. Kdo s tebou jde, ten odolá a bude vítězem. Jen dej nám, Pane, pokoj svůj a na cestě nás posiluj, když úzkou cestou jdem.