Píseň EZ 299 - Ó ty radostný čase vánoční

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ó ty radostný čase vánoční

O písni

1. Ó ty radostný čase vánoční, požehnaný nám na věky! Svět ve tmách chodil, Kristus se zrodil. Raduj se, raduj, ó křesťane.

2. Ó ty radostný čase vánoční, požehnaný nám na věky! Kristus se snížil, aby nás smířil. Raduj se, raduj, ó křesťane.

3. Ó ty radostný čase vánoční, požehnaný nám na věky! Andělé v nebi, Pána velebí; raduj se, raduj, ó křesťane.

Nahrávky