Píseň EZ 298 - Tichá noc

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Tichá noc
Stejný nápěv jako: EZ 655

O písni

Text ze starého EZ

1. Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, v nichž malé děťátko spí.

2. Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřů stan, zní již z výsosti, z všech země stran: Vám je dnes Spasitel dán; přišel Kristus Pán!

3. Tichá noc, svatá noc! Děťátku na líčku boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.