Píseň EZ 294 - Ó křesťané všichni

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ó křesťané všichni
Biblický text (citát, či parafráze): L 2,13n

O písni

1. Ó křesťané všichni - v radostném plesání,
do Betléma nechať s písní pospíší.
Hle v jeslích leží, andělský král-Kristus.
Ó pojďme, pokloňme se!
ó pojďme, pokloňme se Ježíši!

2. Ač Syn Boží pravý, světlo od věčnosti,
pro nás přišel, aby nám byl nejbližší.
Vzal na sebe z lásky, člověčenství naše.
Ó pojďme, pokloňme se!
ó pojďme, pokloňme se Ježíši!

3. Pěj sbore andělský, radostně a zvučně,
ať zní vždy tvou chválou nebe nejvyšší.
Buď Bohu Otci, sláva na výsostech,
Ó pojďme, pokloňme se!
ó pojďme, pokloňme se Ježíši!

4. Amen Pane tobě, žehnáme za spásu,
buď na věky chválen Jezu nejdražší.
Jenž si od Otce, na svět přišel nyní,
Ó pojďme, pokloňme se!
ó pojďme, pokloňme se Ježíši!