Píseň EZ 293 - Čas radosti, veselosti

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Čas radosti, veselosti
Stejný nápěv jako: BTS 69

O písni

1. Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní; neb Bůh věčný, nekonečný, narodil se z Panny. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě.

2. To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali, co andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali. A protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku, nemluvňátku zpívejme.

3. Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši, z čisté panny narozený, poklade nejdražší. Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán, dej milosti tvé radosti dojít k nám.