Píseň EZ 285 - Chvalme Spasitele svého

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Chvalme Spasitele svého

O písni

1. Chvalme Spasitele svého, jenž od Otce nebeského z milosti nám na svět poslán, by byl náš milostivý Pán.

2. V světě pro nás se ponížil, velice pracemi ztížil, počav hned od narození až do trpkého skončení.

3. Anděl z nebeského sboru hlubokou jeho pokoru pastýřům bdícím zvěstoval, k jeho jeslím ukazoval.

4. Pastýři se dočekali, tě viděli, věčný Králi, aby byli svědky tvými jako proroci před nimi.

5. Kriste, rač nám uděliti, kdož tě žádáme viděti, bychom víru živou měli, zrakem tím na tě hleděli.

6. Ú narozený Ježíši, Pane náš, Králi nejvyšší, dejž nám pro své narození míti věčné utěšení.