Píseň EZ 281 - Narodil se Kristus Pán

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Narodil se Kristus Pán
Stejný nápěv jako: BTS 68
Biblický text (citát, či parafráze): Iz 35,1

O písni

sl. 1.-4 Franusův kancionál - Rukopisný husitský graduál český a latinský, sepsaný královéhradeckým měšťanem Janem Franusem pro literátské bratrstvo. Notováno i s vícehlasy.

1. Narodil se Kristus Pán, | veselme se, | z růže kvítek vykvet' nám, | radujme se! | Z života čistého, | z rodu královského | již, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, | veselme se, | ten na svět poslán jest, | radujme se! | Z života čistého, | z rodu královského | již, nám narodil se.

3. Člověčenství naše, | veselme se, | ráčil vzíti na se, | radujme se! | Z života čistého, | z rodu královského | již, nám narodil se.

4. Goliáš oloupen, | veselme se, | člověk jest vykoupen, radujme se! | Z života čistého, | z rodu královského | již, nám narodil se.

sl. 5. - 6. 1636 Tranoscius = Třanovského Cithara sanctorum Apoc. 5. Písně duchovní staré i nové …, vydáno v Levoči. Známy jsou též z Jistebnického rukopisu z roku 1420 (nalezen 1872 v Jistebnici), jednoho z nejstarších husitských kancionálů.

5. Ó milosti božská, | budiž s námi; | dejž, ať zlost ďábelská | nás nemámí. | Pro Syna milého, | nám narozeného, | smiluj se nad nad námi!

6. Dej dobré skončení, | ó Ježíši, | věčné utěšení | věrných duší! | Přijď nám k spomožení, | zbav od zatracení | pro své narození.

Známo je i mnoho dalších verzí:

http://archiv.radio.cz/christmas/koleda/k2.html

http://www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=205&sel_kniha=48 - Noty i s akordy!

http://www.stripky.cz/svatky/vanoce/koledy/narodil_se.html

http://www.recmusic.org/lieder/a/anonymous/narodil.html

Nahrávky