Píseň EZ 277 - Noc ke konci se kloní

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Noc ke konci se kloní
Biblický text (citát, či parafráze): Ř 13,12a

O písni

Noc ke konci se kloní a blízko je svit dne,/ nechť zajásají tóny vstříc hvězdě přejasné. / I ten kdo radost ztratil, ať připojí svůj hlas / a jitřní hvězda vrátí tvým smutkům radost zas.

2. Ten, jemuž všechno slouží, / se služebníkem stal, / by zjevil lásku Boží / a dluh náš odepsal. / Ten, koho vina víže, / ať znovu povstane, / vždyť Ježíš ruku z kříže / podává k záchraně.

3. Už stíny ustupují, / dejme se světlem vést, / kde v chudé skalní sluji / Bůh naším hostem jest. / S ním jako dítě přišel / a smlouvu obnovil, / když ve vině a pýše / jsme ztratili svůj cíl.

4. Noc tmavá ještě halí / nejeden lidský žal. / Pojď s námi Boha chválit, / kdo stál jsi opodál. / Ozářen Božím světlem / unikneš temnotě / a nalezneš svůj Betlém / i spásu v životě.

5. Bůh v temnotách je skrytý, / a přec je prozářil, / když nechtěl odsouditi, / ač svět tak vzpurný byl. / Syn Boží u tvých dveří / už stojí, klepe zde. / Kdo život svůj mu svěří, / ten na soud nepřijde.