Píseň EZ 276 - Slávy Pán přichází opět

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Slávy Pán přichází opět

O písni

1. Slávy Pán přichází opět, | halelujah zpívejme; | k nám přichází, vstříc mu pojďme, | slavně Pána vítejme! | Vemte harfy ze Sióna, | hosana chcem plesati, | a na cestu Páně spějme | ratolesti metati.

2. Zotvírejme Pánu svému | brány srdce vděčného! | V srdci máme advent slavit | Spasitele drahého, | v srdci, jež je rouchem ctností | k příští Páně zdobeno, | v srdci, které spasení své | má jen v Kristu složeno.

3. Pojď již tedy, Pane milý, | pojď, na tebe čekáme; | pojď, nad přeslavný tvůj advent | vzácnějšího nemáme. | Pojď a veď nás rovnou cestou | tam k Siónu věčnému, | tam, kde nebes Jeruzalém, | k příští doveď šťastnému!

melodie: Robert Führer (1807-1861).

text: Jan Gustav Janata 1890.

Jan Gustav Janata (*1825-†1905): Senior poděbradského seniorátu, dvakrát zvolen seniorem, ale nebyl do úřadu potvrzen vládou, neboť byly známy jeho styky s obrozenci i jeho osobní vlastenecké aktivity (pokus založit literární spolek Česká evangelická Matice). Charakterizován jako činitel na poli praktického křesťanství s nádechem bratrského pietismu, opatrný a méně rázný. Průkopník anglo-českých styků, měl velký zájem o pedagogiku a církevní školství. Psal i vlastenecké básně, v církvi byl však pro svoji duchovní poezii nazýván předním básníkem siónským.

Píseň uvedena poprvé v II. díle zpěvníku Písně cestou života. Roku 1890 sestavil a vydal L. B. Kašpar. Písně pocházely z překladů z němčiny a angličtiny i z vlastní tvorby překladatelů. Byl určen pro soukromé pěstování zbožnosti.