Píseň EZ 267 - Rosu dejte, ó nebesa

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Rosu dejte, ó nebesa
Biblický text (citát, či parafráze): Mt 18,20

O písni

1. Rosu dejte, ó nebesa! Tak otcové volali, aby Mesiáš, radost nesa, přišel k nim, srdečně žádali.

2. I přišel k mnohé žádosti v osobě ponížené a svlažil deštěm spravednosti srdce všech věřících zemdlené.

3. Rosu dejte, ó nebesa! I my také volejme, aby Kristus Pán, pomoc nesa, přišel k nám, srdečně žádejme.

4. Neboť od bíd, jež neseme na tomto bídném světě, čím dále tím již více schneme jako kvítí od horka v létě.

5. Rosu dejte, ó nebesa! Přijď, ó Pane Ježíši, jakož jsi dávno, na světě jsa, sliboval své křesťanské říši.

6. „Kdekoli dva neb tři budou v mém jménu shromážděni, uprostřed sebe mne dostanou, chci býti jejich občerstvení“.

7. Chraň své slovo i svátosti v čistotě mezi námi, a tak v těch darech nám k radosti zůstávej, Pane, vždycky s námi.

8. Rosu dejte, ó nebesa! Přijď, ó Pane Ježíši! K příchodu tvému církev plesá, uslyš srdečnou žádost naši.

9. Učiň konec světa zlosti, jsa všech soudcem a králem. Nám pak otevři z své milosti ten zlatý nový Jeruzalém.

10. Rosu dejte, ó nebesa! Ó ať se to vše stane! Prosbám všech věrných přítomen jsa, vyslyš i nás, přemilý Pane!