Píseň EZ 258 - Můj Ježíš mé jest žití

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Můj Ježíš mé jest žití
Biblický text (citát, či parafráze): L 10,34

O písni

Můj Ježíš mé jest žití, můj díl a zisk můj jest; jej vděčně vždy chci ctíti a vzdávati mu čest, a vzdávati mu čest.

2. On nejvyšší jest dání, jež Otec můj mi dal; když on se ke mně sklání, tu prchá bol i žal.

3. Jen on když v duši mojí svou láskou přebývá, v tom, co jí ku pokoji, nic nouzi nemívá.

4. On rány moje hojí svým vínem, olejem, a v jeho krve zdroji čist od všech hříchů jsem.

5. On pokrm můj, mé zřídlo, on ve tmách světlem mým, on vůdcem v nebe sídlo, on v boji vítězstvím.

6. On král můj, pastýř, spása, on oltář můj i kněz; on oběť má, on krása, on vším mi včera, dnes.

7. Co bych jen mohl chtíti, by v něm mým nebylo? V něm blaha rajské kvítí již zde mi rozvilo.