Píseň EZ 248 - Ježíše se nespustím

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ježíše se nespustím
Stejný nápěv jako: EZ 523, EG 526

O písni

Noty k Bachově čtyřhlasému zpracování tohoto chorálu je možné stáhnout choralwiki:Jesus_meine_Zuversicht_(Johann_Sebastian_Bach).

1. Ježíše se nespustím, on se za mne ráčil dáti; jakž bych celým srdcem svým neměl já se k němu znáti? / On je slunce očím mým: Ježíše se nespustím.

2. Já jsem jeho a on můj, láska přepevně nás víže; on mi připsal podíl svůj věčně platnou krví kříže. / V jeho lásce ukryt jsem; kdo mi může škodit jen.

3. Ač pak často divné jsou, cesty jimiž on mě vodí, vím, že on jde přede mnou a mě posléz vysvobodí: / cíl těch jeho divných vest, otevřené nebe jest.