Píseň EZ 232 - Stůj při mně, stůj

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Stůj při mně, stůj

O písni

1. Stůj při mně, stůj, když na zem padá stín. Když houstnou tmy, buď, Pane, strážcem mým. Když klame svět a selže přítel můj, záštito bezmocných, ty při mně stůj!

2. Je život pták, jenž rychle mizí v dál. Na radost pláč a slávu střídá žal a chřadne vše, kam sahá obzor můj. Ty, jenž, se neměníš, i při mně stůj!

3. Ne záblesk jen a slůvko prchavé, já toužím víc: po přítomnosti tvé. Smět s tebou žít a učedník být tvůj! Ty věčně přítomný, vždy při mně stůj!

4. Přijď v lásce své, ne jako mocný král, a zdraví dej, kde žal i slzy vzal, a srdce měj pro tichý povzdech můj: příteli hříšníků, i při mně stůj!

5. Tys v mládí mém dal úsměv očím mým, já jsem ti splácel pouhým vzdorem svým. Když jsem se ztrácel, tys byl věrně můj. I při mém skončení ty při mně stůj!