Píseň EZ 230 - Noc jest přede dveřmi

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Noc jest přede dveřmi

O písni

/: 1. Noc jest přede dveřmi, tmy obkličují zemi; přijď k nám, ó Ježíši! Světlo tvé ať nás těší; :/ Neb tys ó Ježíši, to světlo nejlepší.

/: 2. Já jsem tohoto dne páchal mnohé marnosti; ty můžeš mne hodně soudit, trestat s přísnosti; :/ nebo počtu není všech mých provinění.

/: 3. A ač na tisíce jest mých hříchů a zlostí, u tebe však více jest zásluh a milosti; :/ ach, odpusť mi, Pane, mé viny spáchané.

/: 4. A tak již v tom čase složím se bez starosti, až mne zítra zase vzbudíš, chceš-li, v čerstvosti; :/ neb jsi ty dnem nocí při mně svou pomocí.

/: 5. Když usnu, ty mne braň, když usnu ve jménu tvém; mé oddechnutí chraň a rci k stvrzení: Amen. :/ Tu silnou víru mám, žes věrný strážce sám.