Píseň EZ 222 - Prosím tebe, Pane Bože

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Prosím tebe, Pane Bože

O písni

1. Prosím tebe, Pane Bože, nyní když jsem povstal z lože, za rodiče svoje milé, chraň je při zdraví a síle.

2. Prosím tebe, Pane, vřele za své známé, za přátele, prosím za ostatní lidi, kteří modliti se stydí.

3. Prosím tebe za nemocné, chraniž je tvé rámě mocné, prosím tě za zarmoucené, křížem mnohým obtížené.

4. Prosím tebe, Pane milý, za ty, kdož mně ublížili, dej, ať umím odpouštěti, jak se sluší na tvé děti.