Píseň EZ 218 - Synu Otce nebeského

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Synu Otce nebeského

O písni

1. Synu Otce nebeského. v rovné cti a slávě jeho, světlo z světla pravdivého, Bože z Boha jediného.

2. Aj, již odchází noc tmavá, záře denní zasvítává, nebe, zemi osvěcuje, od světla tmu odděluje.

3. Ó by též tma neznámosti, jež se dosud v srdcích hostí, ustoupila světlu z nebe a my jasně znali tebe!

4. Vzejdiž, slunce nejjasnější, vrať den světu spanilejší, zaplaš noc temností škodných, rozptyl stíny bludů svodných.

5. Tobě, Kriste, budiž chvála s Bohem Otcem neustálá, spolu také s Duchem svatým, od věků v trojici spjatým.