Píseň EZ 217 - Povstali jsme z lože svého

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Povstali jsme z lože svého
Biblický text (citát, či parafráze): Mt 6,33

O písni

1. Povstali jsme z lože svého, hledáme království tvého a v něm svaté spravednosti. Bože jediný v bytnosti.

2. Kraluj, nebeský Bože, v nás v tento ranní i v jiný čas; spravednosti nás vyučuj, neb jsi Bůh náš a my lid tvůj.

3. Duchovních darů udílej, časných věcí neodnímej, ať jsou nám ony přidány podle tvého zaslíbení.

4. Ó dej nám to, Pane milý, abychom dnes k tvé cti žili, neb jsi všeho světa Pánem, jenž živíš své věrné. Amen!

Píseň pochází z nenotovaného Žitavského kancionálu (Poklad Spěvu Duchowních w kteremžto se nachazejí Stare y Nowe Písně Nabožné), který sestavil a roku 1710 vydal Johannes Myler, kantor české žitavské církve. Autoři neuvedeni.