Píseň EZ 193 - Svěř celý život Pánu

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Svěř celý život Pánu
Stejný nápěv jako: EZ 320, EZ 507

O písni

1. Svěř celý život Pánu, / jenž zná tvé těžkosti, / on zhojí každou ránu, / on mírní bolesti. / Bůh, který vesmír řídí / a dbá i na svit hvězd, / má v péči také lidi, / je vůdcem v spleti cest.

2. Jen Pánu věřit musíš / a na něj spoléhat, / až dílo jeho zkusíš, / pak přestaneš se bát. / Tvůj shon a tvoje úzkost / nic při tom nezmohou, / věř jenom v jeho milost, / on slyší prosbu tvou.

3. Svou láskou, Otče, měříš, / co komu prospívá, / co škodí, rychle maříš, / to dlouho netrvá. / Tvá sláva nezná hranic, / své cíle prosadíš, / své soky nemáš za nic, / moc temna porazíš.

4. Mou cestu, Bože, řídíš, / máš mnoho možností, / svým světlem ve tmách svítíš, / jsi v naší blízkosti. / Tvou vůli nelze zmařit, / své dílo dokonáš, / tvůj plán se musí zdařit, / své věrné zachováš.

5. A kdyby všechny zbraně / vzal ďábel na pomoc, / co zmůže proti ráně, / již sešle Boží moc? / Co rozhodl Bůh, platí, / noc temnou zahání, / čas pekelníkův krátí, / je blízko svítání.

6. Slož všechno, co tě tíží / a co tě skličuje; / Bůh, k němuž srdce vzhlíží, / se jistě smiluje. / Jen vyčkej onu chvíli, / kdy rozední se zas, / pak poznáš pramen síly / a naplní tě jas.

7. V něm přec máš svého Vládce, / on řídí celý svět, / s ním úzkost trvá krátce, / již skončí moře běd. / Ač starostí máš mnoho, / teď můžeš klidně spát, / vždyť shledáš zanedlouho, / jak má tě Pán Bůh rád.

8. Měj naději a nelkej, / věř Boží moudrosti, / jen ustavičně čekej / div Boží milosti. / Nic nečiň o své újmě, / nic nechtěj na svou pěst, / Bůh pomůže ti zjevně / a vyvýší tvou čest.

9. On dopouští i chvíle, / kdy trpíš, zcela sám, / kdy ztrácíš všechny milé, / jsi vydán pochybám: / Bůh mlčí vytrvale. / Proč nejde na pomoc? / Jak žít? Co dělat dále? / Je ticho. Temná noc.

10. On jistě nezapomněl, / tvou stálost vyzkouší, / to, čemus nerozuměl, / tvé víře poslouží. / Tvé nejistoty skončí, / zlo bude smeteno, / i doufání tvé předčí, / tvé sejme břemeno.

11. Bůh všechno očišťuje, / tvé srdce protříbil, / zas radost připravuje / těm, jež si oblíbil. / I ty máš na rtech píseň / a jako proměněn / ctíš Boha, který tíseň / ti změnil v slavný den.

12. On vyřeší všech nouzi, / je naší oporou, / a co se jemu vzpouzí, / sám smete rukou svou. / Mít chceme na zřeteli / cíl, kterýs připravil, / a mířit život celý / tam, kam jsi stanovil.