Píseň EZ 182 - Pán Bůh je síla má

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pán Bůh je síla má
Stejný nápěv jako: BTS 42
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 27

O písni

1. Pán Bůh je síla má, všecka obrana má, bezpečně má státi, aniž se lekati duše má.

2. Byť vojsko povstalo, proti mně se bralo, byť jich bylo mnoho, nebojím se toho zamálo.

3. Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž jest mocen všeho, nezoufám.

4. Jedné věci žádám a té vždycky hledám, abych v domu Páně přebýval v ochraně věčně tam.

5. Uslyšiž mne, Pane, ohlédniž se na mne, utíkám se k Tobě, rád Tě mám při sobě, můj Pane.

6. Tváři své přede mnou neskrývej, buď se mnou! Tys mé spomožení i vysvobození, Bože můj!

doplněné akordy jsou: https://docs.google.com/file/d/0B5MhpPpO3cLERE1OQ21vVHI3OUk/edit?usp=sharing