Píseň EZ 168 - Zpívejte, čest vzdejte

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Zpívejte, čest vzdejte
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 96

O písni

1. Zpívejte, čest vzdejte / Hospodinu ze všech stran! / Staré věci přestaly / a nové se začaly! / Obnovení smyslové, / začněte písně nové! / Nechať množí chvály Boží, / což má dchnutí, / s vnitřní chutí / po všem světě! On jest Pán!

2. Zpívejte, jásejte, / chválíce Hospodina! / Nechť že se chvály jeho / konají dne každého, / ať lidské pokolení / šetří svého spasení! / Oznamujte a zvěstujte / všem krajanům / i pohanům / skutky Boží, kdož je zná.

3. S pilností, s radostí / chválu jemu každý vzdej! / Však se máte čistiti, / ozdobu svatou vzíti, / chtíc´ do síně vcházeti / a jemu se klaněti. / On chce opět / lásky oběť. / Tu připravte, / obětujte, / všecken svět ho ve cti měj!

4. Vesel se srdečně / nebe se vším svým vojskem! / Též ty, země, veselá / proč bys býti neměla? / Vody, moře, studnice, / prozpěvujte vždy více! / Nechať hlučí, / též i zvučí, / co v propastech, / hlubokostech; / měj Hospodin čest ve všem!