Píseň EZ 163 - Hospodin sám národů Bůh

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Hospodin sám národů Bůh
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 117

O písni

Hospodin sám národů Bůh, chválu mu vzdej samému, provolej dík každičký duch Pánu všem nám dobrému, že on vás z lásky vyvolil, milostí svou vás obdařil v Ježíši Kristu Synu.

2. Milostí Pán navštívil nás, mocí svou nás ovládá, s pravdou svou k nám přichází zas, duše tvá s tím nestrádá. V Kristu on dává spasení, časnost ve věčnost promění; zpívejte haleluja.