Píseň EZ 153 - Věříme v Boha jednoho

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Věříme v Boha jednoho

O písni

1. Věříme v Boha jednoho, Otce všech všemohoucího, nebe, zemi řídícího.

2. Věříme i v Syna jeho, Ježíše, Pána našeho, I Duchem svatým počatého.

3. Z čisté panny se narodil, pod Pilátem smrt podstoupil, s kříže sňat, v hrob položen byl.

4. Když pak již do pekla sstoupil, třetí den vstav, smrt obloupil, potom na nebesa vstoupil.

5. Na pravici Boží sedí, všudy všecky věci vidí, důstojně svou církev řídí.

6. Odtud zase má přijíti, živé i mrtvé souditi, a věřící k sobě vzíti.

7. V Ducha svatého věříme, církev svatou vyznáváme, svatých obcování máme.

8. Také hříchů odpuštění věříme, těla vzkříšení, života věčné spasení.